Programmet

Forår 2019

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 12-0-35 på Søndre Campus (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 11. marts: Genbrug, kanoner og lidt almindelig småsvindel? Hvad der mon skete med klostrenes inventar efter Reformationen v/ Svend Clausen, mag.art.

Mandag d. 8. april: Oversættelser af religiøse og filosofiske tekster i middelalderen v/ professor David Bloch, Københavns Universitet

Mandag d. 29. april:

Mandag d. 13. maj: Do ut des – jeg giver, for at du skal give: Memoria, sjælefrelse og fattigforsorg i nordtyske testamenter omkring år 1400 v/ Tobias Reinel, stud.mag.

Efterår 2018

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 12-0-35 på Søndre Campus (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 17. september: Workshop om Københavns Diplomatarium, landkort og ArcGIS v/ Lars Kjær, Det kongelige Bibliotek.

Lørdag d. 6. oktober: 20-års jubilæum.

Mandag d. 22. oktober: Indiske frugter på danske tallerkner i middelalderen v/ Carsten Jahnke, lektor, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

Mandag d. 5. november: Filmaften om korstogene v/ Katrine Funding Højgaard, ph.d.-stipendiat, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

Mandag d. 19. november: Vikinger i Yorkshire og Norfolk: Skandinaver, steder og mønter på tværs af GIS og databaser v/ Henning Henau Teglbjærg, cand.mag.

Mandag d. 3. december: Vikingernes mønter i Normandiet i 900-tallet v/ Jens Christian Moesgaard, Nationalmuseet.

Forår 2018

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 12-0-35 på Søndre Campus (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 12. februar: Reformpaverne og Danmark ca. 1050-1104, eller noget om overlevering og kontekst v/ Michael H. Gelting, arkivar, Rigsarkivet.

Mandag d. 26. februar: Nordboerne i Grønland v/ Jette Arneborg, seniorforsker, Nationalmuseet.

Mandag d. 12. marts: Tabets fortælling: følelsesfællesskaber og kollektiv erindring efter Jerusalems fald, 1187-1229 v/ Katrine Funding Højgaard, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet.

Mandag d. 23. april: Det østlige romerske rige: transformation eller kontinuitet i det 7. århundrede? v/ Kristian Bloch Kristiansen, stud.mag.

Mandag d. 14. maj: Beasts in books and animals in archives: Parchment takes an animal turn v/ Matthew Collins, Niels Bohr Professor, Statens Naturhistoriske Museum.

Efterår 2017

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 12-0-35 på Søndre Campus (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 11. september: History in our genes: What DNA can reveal about our past v/ Hannes Schroeder, adjunkt, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Mandag d. 25. september: En mat mosaik: Jøder og muslimer i middelalderens Ægypten v/ Jacob Helmbæk, cand.mag.

Torsdag og fredag d. 5.-6. oktober: Seminar: tekniske discipliner til middelalderstudier.

Mandag d. 9. oktober: Prospect Theory and risk aversion in peasant economies v/ Emil Skaarup, stud.mag.

Mandag d. 23. oktober: “Silk” hats from a sheep’s back: How 16th century craftspeople created legal luxuries m/ Jane Malcolm-Davies, lektor, Centre for Textile Research, Københavns Universitet

Mandag d. 6. november: Science in medieval Scandinavia v/ Christian Etheridge, ph.d.-stipendiat, Centre for Medieval Literature, Syddansk Universitet.

Mandag d. 20. november: Verdens undergang? Britannien efter romerne v/ Gregers Stjerne, cand.mag.

Forår 2017

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 27-0-47 på Søndre Campus (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 13. februar: Specialisation and medieval beer production v/ Johanne Steensgaard Nielsen, stud.mag.

Mandag d. 27. februar: Afskaf vikingetiden – årsagerne til den skandinaviske ekspansion i middelalderen v/ Anders Lundt Hansen, cand.mag.

Mandag d. 13. marts: Sweetness and light: bees, beekeeping, and the wax trade in medieval Europe v/ Dr. Alexandra Sapoznik, King’s College London.

Mandag d. 27. marts: Halløj i klosterfængslet: karolingernes brug af tvangsbarberinger v/ Benjamin Brandt Christiansen, stud.mag.

Mandag d. 24. april: Trygge slot – de første spadestik i et kæmpe voldsted på Falster v/ Erik Mandrup-Poulsen, BA i Historie.

Mandag d. 8. maj: Den sene vikingetids amfibiske enheder v/ Rune M. G. Pommer, cand.mag.

Efterår 2016

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 15A-0-13 på KUA2 (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 12. september: De europæiske middelaldersamfund set i lyset af de samtidige islamiske samfund – et farefuldt og politiseret felt v/ Jacob Tullberg, ph.d., post.doc. ved Københavns Universitet.

Mandag d. 26. september: Antvorskov Klosters stiftelseshistorie – en undersøgelse af ægteskabs- og korstogsalliancer mellem Valdemar den Store og askanierslægten i Tyskland v/ Martin Pavón, cand.mag., Museum Vestsjælland.

Mandag d. 10. oktober: Estrid og hendes mange mænd v/ Julie Strand, stud.mag.

Mandag d. 31. oktober: Aktuelle temaer i Reformationsforskningen v/ Morten Fink-Jensen, ph.d., lektor ved Københavns Universitet.

Mandag d. 14. november: Gråt guld eller menneskeligt restprodukt? Ældre mennesker i senmiddelalderen – idealer og realiteter v/ Niels Jakob Elsborg Andersen, cand.mag.

Mandag d. 28. november: De bornholmske vikingetidsskatte i lyset/skyggen af Gotland v/ Gitte Tarnow Ingvardson, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Bornholms Museum.

Mandag d. 12. december: “Dit væsen er jo splittet, strider mod sig selv!” Forestillinger om kroppen i Saxos Gesta Danorum v/ Lene Fagerlund Larsen, stud.mag. Foredraget efterfølges af julehygge på Langebro.

Forår 2016

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 15A-0-13 på KUA2 (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 8. februar: The institution of representation: How did northern and southern German merchants organize their trade? v/ Dr. Ulla Kypta, Universität Basel.

Mandag d. 22. februar: Danske lovhåndskrifters layout v/ Anne Ladefoged, cand.mag.

Mandag d. 14. marts: Opfindelsen af vikingetiden – perspektiver på nationalidentitet og fortidsbrug v/ Albert Scherfig, stud.mag.

Mandag d. 11. april: Haraldsguldet – en mystisk guldskive fra fortiden v/ Steffen Harpsøe, arkivar ved Rigsarkivet.

Mandag d. 25. april: Nobility in late Anglo-Saxon England and Viking Age Scandinavia: common origins, reciprocal influence or independent development? v/ Denis Sukhino-Khomenko.

Mandag d. 9. maj: Rituel modtagelse af pavelige legater i højmiddelalder v/ Emil Lauge Christensen, ph.d.-stipendiat, AAU.

Mandag d. 23. maj: Adelig iscenesættelse og mindekultur i senmiddelalderens Danmark v/ Tine Kondrup, ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet.

Efterår 2015

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 15A-0-13 på KUA2 (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 7. september: Paven, kongerne, adelen og katharerne v/ Trine Imer Kappel, cand.mag.

Mandag d. 21. september: Døden i vandkanten. Strandbegravelser ved Vordingborg v/ Tim Aunkilde, cand.mag.

Mandag d. 5. oktober: Saxos Gesta Danorum og middelalderlig suverænitet v/ John Kolze, cand.mag.

Mandag d. 19. oktober: Hvordan en militær karriere kunne føre til social mobilitet i England under Hundredårskrigen v/ Andreas Mogensen, cand.mag.

Mandag d. 2. november: Middelalderen i gymnasiets historieundervisning v/ Nicolai Aasted Bjernø, cand.mag.

Mandag d. 16. november: The Egyptian Monastery of Apa Thomas (Wadi Sarga): Self-sufficient or patron-dependent organisation? v/ Jennifer Adele Cromwell, ph.d.

Mandag d. 30. november: Saxos syn på kvinder v/ Marie Winther Sall, cand.mag.

Torsdag d. 17. december: Juleafslutning.

Foråret 2015

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 27.0.49 på KUA1 (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 9. februar: Den senmiddelalderlige krise – en teori der stadig er gangbar efter 170 år v/ Erik Mandrup-Poulsen, stud.mag.

Mandag d. 23. februar: Pirater og pirateri – et begrebs historie i middelalderen v/ Thomas Heebøll-Holm, ph.d. [bemærk: finder sted i lokale 24.2.07].

Mandag d. 9. marts: A legate, a pope, and an issue of identity in thirteenth-century crusader coinage v/ James Schryver, ph.d., University of Minnesota.

Mandag d. 23. marts: Latinske spejlbilleder v/ Klavs Randsborg, professor ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

Mandag d. 13. april: Pariserartiklerne af 1277 v/ Jakob Leth Fink, ph.d.

Mandag d. 27. april: Paradoxes, Polyvalency, and Word Games, and their relevance to Historical Truth in the Legendary Sagas v/ Philip Lavender, ph.d.

Mandag d. 11. maj: Estrids betydning for Svend Estridsens kongemagt v/ Julie Strand, stud.mag.

Efteråret 2014

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 27.1.49 på KUA1 (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 8. september: Smugglers, slavery, Scandinavians, and sheep: the fourteenth-century origins of English armour “fitting for footsoldiers” v/ Brad Kirkland, ph.d.-stipendiat, University of York.

Mandag d. 22. september: Middelaldermentalitet – forskning i formidling af Nordeuropas middelalder v/ Andreas Bonde Hansen, ph.d.-stipendiat.

Mandag d. 6. oktober: Menneskeofringer i vikingetiden v/ Kristian K. Christensen, stud.mag.

Mandag d. 20. oktober: Tracing the origins of an Icelandic 16th century runic manuscript v/ Sebastian Mortensen Mariné, stud.mag.

Mandag d. 27. oktober: Ekskursion til særudstillingen Verden i vikingetiden på Vikingeskibsmuseet i Roskilde v/ Sarah Croix, ph.d. [se vores Facebook-side for information]

Mandag d. 3. november: The herring market at Dragør v/ Christian Etheridge, ph.d.-stipendiat.

Mandag d. 17. november: Årsager til vikingetidens begyndelse v/ Mads Kaae Andersen, cand.mag.

Torsdag d. 4. december: Filmaften med riddertema v/ Thomas Heebøll-Holm, ph.d.

FLYTTET TIL FORÅRET 2015: Narrativ struktur og politisk tendens i Sven Aggesens skrifter v/ Tue Emil Lembcke Søvsø, stud.mag.

Foråret 2014

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 24.2.11 på KUA1 (se kort). Alle er velkomne!

Mandag d. 10. februar: Sagnkonger i dansk historieskrivning c. 1150-1200 v/ John Kolze, stud.mag.

Mandag d. 24. februar: Vikinger på film – filmaften med vikinger som tema v/ Lasse Sonne, ph.d.

Torsdag d. 27. februar: Vikingernes medicinplanter – rundvisning på NaturMedicinsk Museum.

Mandag d. 10. marts: Højmiddelalderens godsstrukturer v/ Vibeke Bodi, stud.mag.

Mandag d. 24. marts: Håndskrevne bønnebøger efter reformationen v/ Marie Møller Christensen, stud.mag.

Mandag d. 7. april: Slægt og slægtsopfattelse i middelalderen v/ Marie Winther Sall, stud.mag.

Mandag d. 28. april: Muslim scientists in medieval Lund: Explorations into the identity of the four astronomers on the astronomical clock v/ Christian Etheridge, cand.mag.

Mandag d. 12. maj: Kirken i koret – nye undersøgelser af frådstenskirken i Jelling v/ Thomas Bertelsen, ph.d., Nationalmuseet.

Efteråret 2013

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 27.1.47 på KUA-1. Alle er velkomne!

Mandag d. 9. september: Kopi, forfalskning eller fra medkongens hånd? En lille gåde om to næsten helt ens privilegiebreve med to næsten helt ens segl v/ Steffen Harpsøe, cand.mag.

Mandag d. 23. september: Munken og lærdommen. Bernard af Clairvaux og hans forhold til lærdom og omvendelse v/ Trine Vogelius, stud.mag.

Mandag d. 7. oktober: Krig i tidlig middelalder i Danmark – hjemme og ude v/ Erik Mandrup-Poulsen, stud.mag.

Mandag d. 21. oktober: Konflikt og social orden: sjælegavestridigheder i tidlig dansk middelalder v/ Emil Lauge Christensen, cand.mag.

Mandag d. 4. november: Bornholm i middelalderens handel i Østersøen, 1327-1525 v/ Lena Maria Mühlig, stud.mag.

Mandag d. 18. november: 900-tallets Hamborg-Bremen mellem kanonisk ret, kirkelig realpolitik og ideologisk bagage v/ Ulrik Langhoff Lauritsen, stud.mag.

Mandag d. 2. december: The Cistercians and the anti-heretical struggle in the period before the inquisition v/ Matina Noutsou, ph.d.-stipendiat.

Torsdag d. 12. december: Spilleaften – vi spiller brætspil, der har middelalderen som tema v/ Morten Greis, mag.art.

Foråret 2013

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 24.0.07 på KUA1 (Ny KUA). Alle er velkomne!

Mandag d. 11. februar: “Hvordan går det? Godt tak!” Om benediktinerklostres overtagelse v/ Erik Mandrup-Poulsen, stud.mag.

Mandag d. 25. februar: Ås-runen og hvad komparativ lingvistik kan fortælle om dens lydværdi v/ Nikolai Sandbeck, stud.mag.

Mandag d. 11. marts: Hanseatic Textiles as a Commodity in Late Medieval Long Distance Trade v/ Angela Ling Huang, ph.d.-stipendiat.

Mandag d. 8. april: Udviklingen af vikingeskibet og vikingetidens begyndelse v/ Mads Kaae Andersen, stud.mag.

Mandag d. 22. april: Fra domænestat til domænestat – sundtold og skatteopkrævning i dansk senmiddelalder og renæssance v/ Anders Worsaae, stud.mag.

Mandag d. 6. maj: Linguistic representation in Aristotle and his 13th century commentators: the shaping of some medieval accounts of language v/ Ana Maria Mora, ph.d.

Efteråret 2012

Oplæggene foregår kl. 17.15 i lokale 22.0.49 på Ny KUA. Alle er velkomne!

Mandag d. 10. september: Fortællingen om Danmarks og danskernes begyndelse v/ Jeppe Lorenzen, cand.mag.

Mandag d. 24. september: “Som om du var blevet ved med at leve i verden” v/ Emil Lauge Christensen, stud.mag.

Mandag d. 8. oktober: Written in the stars: A new look at the astronomical heritage of medieval Iceland v/ Christian Etheridge, cand.mag.

Mandag d. 22. oktober: Courtly Love Through History v/ Tue Sørensen, stud.mag.

Mandag d. 5. november: Hvorfor blev Skåne en del af det middelalderlige danske kongerige? Koloniseringen af Skåne i vikingetid og tidlig dansk middelalder v/ Frederik Christiansen, cand.mag.

Mandag d. 19. november: Formidling af middelalderen – udfordringer, overvejelser og problemer v/ Pil Meier, stud.mag., Ida Maria Ramskov Skielboe, stud.mag., og Sarah Laugesen, stud.mag.

Mandag d. 3. december: “Hah – That showed them!”: Det japanske selvmord som magtdemonstration v/ Morten Oxenbøll, ph.d.

Foråret 2012

Oplæggene foregår alle kl. 17.15 i lokale 22.0.47 på Ny KUA. Alle er velkomne!

Mandag d. 13. februar: Et delt Danmark? Muligheden for krig i 900-tallet diskuteret ud fra grave og befæstninger v/ Nikolaj Kristensen, cand.mag.

Mandag d. 27. februar: Hvordan ordet slægt kom ind i dansk historieskrivning v/ Rasmus Wichman, stud.mag.

Mandag d. 12. marts: Handel med religion – Handelsmændenes rolle i indførslen af kristendommen i Norden v/ Darko Nikic, stud.mag.

Mandag d. 26. marts: Saxo i lyset af en ulykkelig dansk prinsesse – En præcisering af dateringen af Gesta Danorums færdiggørelse? v/ Kasper H. Andersen, cand.mag., ph.d.-stipendiat.

Påske (2. april)

Mandag d. 16. april: Amfibiekrig – Et igangværende ph.d.-projekt omhandlende den militære søtransport i 1000-tallets Danmark v/ Morten Ravn, cand.mag., ph.d-stipendiat.

Mandag d. 30. april: Udviklingen af det kristne ægteskab i Danmarks middelalder v/ Sandra G. Westh, cand.mag.

Mandag d. 14. maj: “Hah – That showed them!”: Det japanske selvmord som magtdemonstration v/ Morten Oxenbøll, ph.d.

BEMÆRK: Tue Sørensens oplæg (Courtly Love Through History), der oprindeligt var programsat til d. 28. maj,  er flyttet til efterårssemestret.

Efteråret 2011

Middelalderstudier på KU efteråret 2011 – følg dette link.

Oplæggene foregår alle kl. 17.05 i vores nye faste lokale 22.0.47 på Ny KUA. Alle er velkomne!

9. september: Afskedsforelæsning v. Niels Lund, dr.phil., professor – kl. 13.00 i lokale 23.0.49.

12. september: Borge i middelalderen – deres funktion i tiden og landskabet v. Niels Henrik Junker Mortensen, cand.mag. Historie.

24. september, lørdag : Gelting Symposium (plakat, pdf) eller følg med på facebook Medieval Symposium.

10. oktober: Metaldetektorens klare tale: vikingerne var ikke gniere, men havde spenderbukserne på! v/ Jens Christian Moesgaard, cand.phil, museumsinspektør, Den kongelige mønt- og medaillesamling.

Efterårsferie: mandag d. 17. oktober

24. oktober: Geoffroi de Charny, riddervæsen og påvirkningen af krigens rædsler på krigerens sind i middelalderen v. Thomas Heebøl-Holm, mag.art, ph.d.

7. november: Ibn Fadlan og vikingernes fyrstebegravelse på Volga v. Morten Greis Petersen, mag.art.

21. november: Jarlerne af Skåne v. Mads Kaae Andersen, stud.mag.

5. december: Om national identitet i kongesagaerne v. Arild Hald Kierkegaard, cand.mag.

19. december: Vikingetidens gode – præst, høvding eller…? En revurdering af godens rolle ud fra runesten v. Anders Brendstrup, stud.mag.

Nyt: Cirklen flytter fra vores lokale på 16-gangen til lokale 22.0.47 på Ny KUA.

Foråret 2011

Middelalderstudier på KU foråret 2011 – følg dette link.

Oplæggene foregår alle kl. 17.05 i vores faste lokale 16.1.114 på 16-gangen på KUA.

Mandag d. 14. februar: Dialoger med Gregor: Kulturimport gennem religiøs-didaktiske oversættelser v/ Agathe Maria Hahn, ph.d.-stipendiat ved Den Arnamagnæanske Samling

Mandag d. 28. februar: Kirkernes mænd og deres leding v/ Niels Lund, dr.phil., professor

Mandag d. 14 marts: Propter Mortalitatem Maximam”, Some New Perspectives on the Black Death in Flanders (1349-1350) v/ Jan Vandeburie,  PhD.Stud. University of Kent

Mandag d. 28. marts: Aktører og tendens hos Adam af Bremen v/ Ulrik Kirk, stud.mag.

Mandag d. 11. april: Ringborge v/ Jeppe Kellberg, stud.mag.

Påske

Mandag d. 2. maj: Dantes Guddommelige komedie v/ Jesper Hede, ph.d.

Mandag d. 16. maj: Aflyst men følgende middelalderarrangementer ugen før kan forhåbentligt erstatte tabet.

Torsdag d. 12. maj: PhD. Forsvar. Lasse Sonne Vikingetidens Thor-Kult. kl. 13.00 præcis. Lokale. 23.0.50.  Kom og støt en cirkelist!

Fredag d. 13. maj: Det 30. Tværfaglige Vikingesymposium:
Danmark og Tyskland i det 10. århundrede.
Kl. 10.45-16.30. Københavns Universitet Amager, Bygning 21, Lokale 21.1.21, Njalsgade 118
2300 København S.

Fredag d. 13. maj: “Det maritime hjørne 3”: Filmforevisning. bl.a.  om havhingsten og Vikingernes Skibe.” kl. 15.01-16-30. Lokale 16.1.31. Husk Popcorn!

Efteråret 2010

For studerende på KU er der følgende kurser om middelalderen dette semester.

Mandag d. 13. september: Homofile agerhøns, kastrerede bæster og sarkastiske symboler v/ Steffen Harpsøe, cand.mag, arkivar.

Mandag d. 27. september: Norm og praksis – middelalderens begravelser med gravgods v/ Anine Madvig Struer, mag.art.

Mandag d. 11. oktober: En ærgerrig biskop, en høstak og en smule øl – En undersøgelse af statusritualer i Norden set i perspektivet af et pavebrev og andre hidtil ubenyttede kilder v/ Kerstin Hundahl, stud.mag.

Mandag d. 25. oktober: Saxo og det arkæologiske kildemateriale v/ Lilth C.G. Andersen, stud.mag.

Mandag d. 8. november: Han bød ofte sin trøje i pant for en kande øl v/ Svend Clausen, stud. mag

Mandag d. 22. november: Harald Blåtands møntslagning og Hedeby v/ Jens Christian Moesgaard, cand.phil, museumsinspektør, Den kongelige mønt- og medaillesamling.

Mandag d. 6. december: Lensborge på Lolland-Falster – En skitse v/ Erik Mandrup, stud.mag.

Mandag d. 20. december: Byluft gør fri – Social og juridisk frihed i middelalderbyen v/ Sandra Gudmundsson Westh, stud.mag.

Foråret 2010

For studerende ved KU er der disse kurser om middelalderen dette semester.

Mandag d. 8. februar: Hvilken farve har dit flag og hvilken farve har dit sejl? Genkendelse til søs i Middelalderen v/ Steffen Harpsøe, cand.mag., arkivar.

Mandag d. 22. februar: De første kirkebyggerier i Danmark v/ Flemming Noes-Rasmussen, stud.mag.

Mandag d. 8. marts: Rom mellem Byzans og Frankerriget i det 8. århundrede – en undersøgelse af romerbiskoppens udvikling fra biskop i Det Byzantinske Rige til kroner af en ny kejser i Vesteuropa v/ Nicolai Petersen, stud.mag.

Mandag d. 22. marts: Kirkens etablering i Danmark v/ Niels Henrik Junker Mortensen, stud. mag.

Påske

Mandag d. 12. april: Vølvens forbandelse: Genopstanden fra graven v/ Tobias Mortensen, stud. mag.

Mandag d. 26. april: Præster i vikingetiden v/ Anders Brendstrup, stud.mag.

Mandag d. 10. maj: Da Danmark ophørte med at være et klansamfund v/ Jacob Tullberg, cand.mag., ph.d.-stipendiat.

Sommerferie

Efteråret 2009

Mandag d. 7. september: Pirater, kriminalitet og krig i middelalderen v. Thomas Heebøll-Holm, mag.art, ph.d.stipendiat

Mandag d. 21. september: Hr. Aleksander  – en dansk korsfarer. Prosopografi i praksis – samt nogle bemærkninger om Absalons testamente v. Niels Henrik Holmqvist-Larsen, mag.art.

Mandag d. 5. oktober: Guds Fred-bevægelsen i Danmark v. Nicolai Petersen, stud.mag.

Mandag d. 19. oktober: Volden i sagaerne v. Jeppe Kellberg, stud.mag.

Mandag d. 2. november: Langbuen v. Hannibal Munk, stud. mag.

Mandag d. 16. november: Bersærkere v. Troels Ken Pedersen, cand.mag., og Morten Greis Petersen, mag.art.

Mnadag d. 30. november: Historical European Martial Arts (HEMA) – forskning, formidling og rekonstruktion v. Thorbjørn Sølver Lange, BA.

Mandag d. 14. december: Om den tvekønnede Cantelupe v. Frederik Pedersen, cand. mag.

Foråret 2009

Mandag d. 16. februar: Leding, korstog og kirkens band v/ Niels Lund, dr.phil., professor

Mandag d. 2. marts: Dressed to Kill – forklædninger og snigmord i middelalderen v/ Steffen Harpsøe, cand.mag., arkivar.

Tirsdag d. 17. marts: Nationalmuseet backstage for middelalderfolk v/ Kasper H. Andersen, stud.mag.

Bemærk, at dette arrangement består af rundvisning og oplæg på Nationalmuseet, og det begynder kl. 16.00.

Mandag d. 30. marts: Slaver i middelalderen v/ Kerstin Hundahl, stud.mag og Grænseforhold mellem Danmark og Sverige i 1300-tallet v/ Kasper Toxværd, stud.mag. Bemærk to oplæg.

Torsdag d. 16. april: Ekstra arrangement med Michael Gelting, mag.art, arkivar.

Mandag d. 20. april: Ærkebiskop Anders Sunesens Helligtrekongersgruppe og kunsten i 1200-tallets Østersøområde v/ Ebbe Nyborg, cand.mag.

Mandag d. 4. maj:Skiftet fra antik til middelalderlig krigsførsel v/ Rasmus Wichman, stud.mag.

Mandag d. 18. maj: Den danske deltagelse i det tredje korstog V/ Kim Schou Christensen, cand.mag.

Efteråret 2008

Mandag d. 8. september: Rundkirkerne på Bornholm – metode og logik v. Morten Greis Petersen, mag.art.

Mandag d. 22. september: Kan vi lære af historien? v. Troels K. Pedersen, cand.mag.

Mandag d. 6. oktober: Lybæk og dens østersøhandel omkring 1200 v. Carsten Janke, Dr.phil.habil., lektor.

Mandag d. 20. oktober: Indførte Harald Blåtand et nationalt møntvæsen i Danmark? v. Jens Christian Moesgaard, cand.phil, museumsinspektør, Den kongelige mønt- og medaillesamling.

Mandag d. 3. november: Dannelsesidealet i middelalderlige lærdomsmiljøer i øst og vest. Kulturkontakt og fælles arv? v. Sigga Engsbro, cand.mag.

Lørdag d. 15. november: Middelaldercirklens 10 års jubilæumsseminar.

Mandag d. 1. december: Danmark som geografisk betegnelse i vikingetid v/ Lasse Sonne, mag.art., ph.d.-stipendiat.

Mandag d. 15. december: Er Afrika middelalderligt? v/ Anders Lundt Hansen, cand.mag.

Foråret 2008

Mandag d. 25. februar: Pirater på de britiske øer og i Frankrig, c. 1200-1320′erne: Suverænitet og voldsanvendelse på havet v/ Thomas Heebøll-Holm, mag.art., ph.d.-stipendiat.

Mandag d. 10. marts: Militært og civilt martyrium i Livland: Den livlandske rimkrønike og Henrik af Livlands krønike v/ Troels K. Pedersen, cand.mag.

Mandag d. 31. marts: Guder har man for at bruge dem til noget”. Þórr i Vikingetidens Førkristne Religion v/ Lasse Sonne, mag.art., ph.d-stipendiat.

Mandag d. 14. april: Den Harald, som gjorde Danerne kristne: Poppo af Köln, manden i kammergraven og det nye i den kristne kultur i 900-tallet v/ Michael Gelting, mag.art, arkivar.

Mandag d. 28. april: Kartografi i middelalderen v/ Jacob Tullberg, cand.mag.

Tirsdag d. 13. maj: Hviderne gennem 200 år – en slægtsbiografi v Michael Kræmmer, cand.mag.

Efteråret 2007

Mandag d. 10. september: Fra viking til ridder v/ Michael Gelting, mag.art, arkivar.

Mandag d. 24. september: Huskarle og riddere. Indførelsen af riddervæsnet i Danmark i 1100-tallet v/ Thomas Heebøll-Holm, mag.art.

Mandag d. 8. oktober: Imperiet, der ikke var v/ Jacob Tullberg, cand.mag.

Mandag d. 22. oktober: Uldfelternes pergamentsflænseri v/ Steffen Harpsøe, cand.mag., arkivar dette oplæg finder sted i Rigsarkivets foredragssal.

Mandag d. 5. november: Middelalderarkæologiens virkeområder v/ Niels-Knud Liebgott, mag.art., museumsdirektør

Mandag d. 19. november: Kyske skønjomfruer og liderlige troldkvinder v/ Troels K. Pedersen, cand.mag.

Mandag d. 3. december: En tur med Vikingeskibet Havhingsten fra Roskilde til Dublin v/ Niels Bjerrum, cand. scient. pol, cand. mag.

Mandag d. 17. december: Den vilde mand og julen v/ Morten G. Petersen, mag.art.

Ændringer kan forekomme.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: