Den sene vikingetids amfibiske enheder

Oplægget ved Rune M. G. Pommer, cand.mag., finder sted mandag den 8. maj i lokale 27-0-47 på Søndre Campus kl. 17.15.

Det arkæologiske materiale fra den sidste del af vikingetiden giver et indblik i, hvilke militærteknologiske værktøjer de amfibiske enheder rådede over under deres angreb på de angelsaksiske områder. Med udgangspunkt i den militære teknologiske kapacitet har jeg undersøgt, hvordan enhederne var organiseret og hvilken fremgangsmåde de anvendte til at gennemføre de amfibiske landsætningerne.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: