Trygge slot – de første spadestik i et kæmpe voldsted på Falster

Oplægget ved Erik Mandrup-Poulsen finder sted mandag den 24. april i lokale 27-0-47 på Søndre Campus kl. 17.15.

“Trygge slot – de første spadestik i et kæmpe voldsted på Falster” er titlen på foredraget, men det handler om meget mere. Selvfølgelig tages der udgangspunkt i den prøvegravning, som Museum Lolland-Falster foretog på Trygge slot i efteråret 2016, hvor resultaterne vedr. dateringerne er kommet i februar i år med dateringer fra 900-tallet og slutningen af 1100-tallet. Men Trygge slot hænger efter min opfattelse sammen med Refshale borg og Vesterborg, som er blevet prøvegravet siden min lille artikel fra 2006 “Lensborge på Lolland-Falster – en skitse”; også disses resultater bliver fremlagt.

Sammenfattet bliver lensborgproblematikken styrket i forhold til artiklen fra 2006. I forhold til størrelsen af voldstederne er der større fokus på, hvorvidt de store voldsteder i virkeligheden skal opfattes som protobyer og at Trygge slot overskrider det hul, der er mellem trelleborgene og 1100-tallets borge.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: