Afskaf vikingetiden – årsagerne til den skandinaviske ekspansion i middelalderen

Oplægget ved Anders Lundt Hansen finder sted mandag den 27. februar i lokale 27-0-47 på Søndre Campus kl. 17.15.

Det er ingen kunst længere at dekonstruere begreber. Vikingekonceptet er blevet pillet fra hinanden, og blandt fagfolk er der nu en overordnet accept af, at begrebet har en problematisk ideologisk oprindelse, og ikke er dækkende til at forklare Skandinaviens middelalderhistorie. Men hvad skal der sættes i stedet for?

Findes der nogle begreber, der meningsfyldt kan forklare den skandinaviske ekspansion i middelalderen, som er i overensstemmelse med kilderne, som ikke er så ideologisk forankret, og som er let at formidle til en interesseret offentlighed? Ja, det gør der – og dem vil jeg gerne præsentere og diskutere i Middelaldercirklen.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: