“Dit væsen er jo splittet, strider mod sig selv!” Forestillinger om kroppen i Saxos Gesta Danorum

Oplægget ved Lene Fagerlund Larsen finder sted mandag den 12. december i lokale 15A-0-13 på KUA2 kl. 17.15.

Dette oplæg er centreret rundt om mit speciale, som ved fremlæggelsestidspunktet endnu ikke er færdigskrevet. Projektet er en mentalitetshistorisk undersøgelse af Saxos forestillinger om kroppens evne til at repræsentere “usynlige” aspekter af personen, såsom dennes grundkarakter, sociale status, følelsesliv og politiske ambitioner. Her tegner der sig ikke noget entydigt billede, tværtimod: Saxo var på den ene side sikker på, at det “ydre kunne stride mod det indre” – på den anden side yndede han at fremlægge beviser for sine figurers indre liv og ‘natur’ ved levende beskrivelser af deres fysiske fremtoning. I den henseende var Saxo et produkt af sin tid, hvor flere modstridende tolkningsmodeller var i spil samtidigt. I undersøgelsen relaterer jeg derfor Saxos beskrivelser af kroppen til centrale begreber, der inkluderer kroppens funktion eller fremtoning, såsom femininitet, påklædning, madkultur og æstetiske idealer.

Efter oplægget går vi på Café Langebro, hvor vi afslutter dette semester med lidt julehygge i form af hjemmebag og pakkeleg! Deltagelse i pakkeleg er ikke obligatorisk, men ønsker man at deltage, bedes man medbringe et par indpakkede pakker til en værdi af max 20 kroner stykket.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: