De bornholmske vikingetidsskatte i lyset/skyggen af Gotland

Oplægget ved Gitte Tarnow Ingvardson finder sted mandag den 28. november i lokale 15A-0-13 på KUA2 kl. 17.15.

Bornholm og Gotland fremviser de største koncentrationer af vikingetidsskatte i henholdsvis Danmark og Sverige. Mens vi på Bornholm har kendskab til omkring 100 skatte, er der på den væsentlig større ø Gotland fundet over 750 vikingetidsskatte. Med øernes fælles placering i Østersøen, synes det oplagt at tolke disse koncentrationer af skattefund som et kollektivt fænomen. Der er imidlertid ikke tidligere foretaget en detaljeret sammenstilling af det arkæologiske materiale fra de to øer med henblik på at forstå skattene i en vikingetidskontekst. Med fokus på bebyggelsesudvikling og skattefund sammenlignes de to øer – og det viser sig, at Bornholm mod slutningen af 1000-tallet var på vej ind i den lidet flatterende kategori udkants-Danmark.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: