Gråt guld eller menneskeligt restprodukt? Ældre mennesker i senmiddelalderen – idealer og realiteter

Oplægget ved Niels Jakob Elsborg Andersen finder sted mandag den 14. november i lokale 15A-0-13 på KUA2 kl. 17.15.

Foredraget, der er baseret på mit speciale, omhandler dels alderdommen som social og kulturel konstruktion og dels de realiteter, som ældre mennesker levede under i senmiddelalderens Danmark. Dette udmønter sig i en tresporet undersøgelse af det, jeg kalder “den kulturelle alderdom”, “den kronologiske alderdom” og “den funktionelle alderdom”. Hvor den første del tager fat i at analysere diskursive konstruktioner af alderdom samt middelalderliteraturens arketyper af ældre, beskæftiger den anden del sig med de gamles reelle magt i samfundets forskellige sociale lag. Tredje del kigger på mulighederne for at opnå pension på tværs af sociale skel. Der vil blive lagt vægt på undersøgelsens teori og metode, samt naturligvis på dens resultater, men jeg vil også, så vidt det overhovedet er muligt, forsøge at fremdrage interessante eksempler på personhistorier. Centralt i problemstillingen står derudover spørgsmålet om, hvad alderdom overhovedet er for et begreb, og om vores moderne forståelse af begrebet eventuelt står i vejen for at vurdere fortidens menneskers alderdomssyn.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: