De europæiske middelaldersamfund set i lyset af de samtidige islamiske samfund – et farefuldt og politiseret felt

Oplægget ved Jacob Tullberg finder sted mandag den 12. september i lokale 15A-0-13 på KUA2 kl. 17.15.

Når et forskningsområde bliver politiseret, er det sjældent befordrende for den faglige kvalitet. Dagens tema er ingen undtagelse. I snart fire årtier er vestlige universitetsstuderende blevet flasket op med Edward Saids påstande om, at det 19. og 20. århundredes orientalister og historikere systematisk degraderede og anderledesgjorde den islamiske verden. Foredragsholderen går disse påstande efter i sømmene med særligt henblik på middelalderen. Desuden eksemplificeres det, at komparation er et særdeles brugbart og nyttigt værktøj, som ikke bør holdes tilbage af hensyn til personer, der kunne tænkes at blive krænkede.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: