Hvordan en militær karriere kunne føre til social mobilitet i England under Hundredårskrigen

Oplægget ved Andreas Mogensen, cand.mag., finder sted mandag den 19. oktober i lokale 15A-0-13 på KUA2 kl. 17.15.

Tanken omkring social mobilitet er opstået i kølvandet på de frie tanker fra oplysningstiden. Det virker derfor fjernt at skulle se det i en middelalderlig kontekst, hvor samfundet ellers anses ganske fastlåst. Der tegner sig dog et andet billede i senmiddelalderens England. Dette har flere årsager. Det er ganske kendt, at den sorte død, og måske endda også bondeoprøret i 1381, skabte bedre vilkår for de laveste i samfundet. Den største faktor, og dermed også muligheden for social mobilitet, har dog sandsynligvis ligget i Englands unikke militærsystem og Englands store succes i Hundredårskrigen. Spørgsmålet er dog stadig, hvordan måler vi denne sociale mobilitet? Hvordan kunne en militær karriere lede til social mobilitet i England under Hundredårskrigen?

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: