Saxos Gesta Danorum og middelalderlig suverænitet

Oplægget ved John Kolze finder sted mandag den 5. oktober i lokale 15A-0-13 på KUA2 kl. 17.15.

Suverænitet har igennem lang tid været anset for et produkt af moderniteten, mest af alt som et tankekompleks formuleret af Jean Bodin og Thomas Hobbes. Det har været hævdet og bliver stadig hævdet, at suverænitet er direkte antimiddelalderlig. Det er dog ikke sandt. Der var efter alt at dømme en diskurs for en middelalderlig suverænitetsopfattelse, der blot var anderledes end den såkaldt moderne suverænitetsopfattelse. Men hvordan var så forholdet til suverænitet i Gesta Danorum, og hvilke virkemidler anvendte forfatteren? Kan man finde en diskurs for en middelalderlig suverænitet centreret omkring kongen hos Saxo? Og i så fald: hvilket formål havde Saxo med den suverænitetsopfattelse, der kom til udtryk i værket?

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: