Narrativ struktur og politisk tendens i Sven Aggesens skrifter

Oplægget ved Tue Emil Lembcke Søvsø, stud.mag., finder sted mandag d. 1. december i lokale 27.1.49 på KUA1 kl. 17.15.

På baggrund af en analyse af fortælleteknikken og den narrative struktur i Sven Aggesens Historia compendiosa vil jeg forsøge at vurdere tidligere teser om Sven Aggesens syn på forholdet mellem konge og adel i 1100-tallets Danmark. Jeg vil således fokusere på Svens opfattelse af hvad der karakteriserer en god konge og en god styreform. Men jeg vil ligeledes forsøge at placere Sven i hans intellektuelle europæiske kontekst, gennem en sammenligning med samtidige engelske forfattere såsom Geoffrey of Monmouth og John of Salisbury.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: