Slægt og slægtsopfattelse i middelalderen

Oplægget ved Marie Winther Sall, stud.mag., finder sted mandag d. 7. april i lokale 24.2.11 på KUA1 kl. 17.15.

I slutningen af det 10. århundrede begyndte slægtsopfattelsen blandt det kristne Europas adelsfamilier at ændre sig; man begyndte at opfatte slægten som temporal og vertikal, og ikke mindst som patrilineær. Dog var det ikke før starten af det 13. århundrede, at denne slægtsopfattelse havde erstattet det horisontale og bilineære slægtssystem. I denne overgangsperiode blev Danmark kristnet og efterhånden som klostrene vandt indpas i Danmark, kom skrivekunsten og nye tanker nordpå, deriblandt ideer om patrilineær slægtsopfattelse. Men hvordan så det pre-patrilineære slægtssystem egentlig ud? Og kan udviklingen mod en patrilineær slægtsopfattelse spores i de tidlige danske litterære kilder? Disse to spørgsmål vil blive forsøgt besvaret gennem slægtsopfattelsesteorier og ved hjælp af Lejrekrøniken, Sven Aggessens Historia brevis regum Dacie og Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: