Håndskrevne bønnebøger efter reformationen

Oplægget ved Marie Møller Christensen, stud.mag., finder sted mandag d. 24. marts i lokale 24.2.11 på KUA1 kl. 17.15.

De danske håndskrevne bønnebøger fra tiden efter reformationen har kun været sparsomt undersøgt af forskningen. I dette oplæg vil jeg fremlægge nogle perspektiver af den fromhedskultur, som seks udvalgte bønnebøger kan fortælle om. Bøgerne dækker perioden ca. 1555-1611 og har alle tilhørt medlemmer af den danske adel. De har et dynamisk og sammensat udtryk, idet flere personer skiftevis og over flere år har stået bag udvalget og sammensætningen af teksterne. Vi må regne med, at bøgerne blev kompileret med henblik på brug i den private andagt. Så hvilken fromhedspraksis kunne disse bønnebøger tilbyde deres brugere? Og hvad kan vi udlede af dem om adelens konfessionalisme?
Oplægget bygger på mit igangværende speciale.
Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: