Højmiddelalderens godsstrukturer

Oplægget ved Vibeke Bodi, stud.mag., finder sted mandag d. 10. marts i lokale 24.2.11 på KUA1 kl. 17.15.

Højmiddelalderen er perioden ca. 1000 – 1350. Der var stor befolkningstilvækst i perioden, hvilket resulterede i nyopdyrkning af store arealer. I årene 1000 – 1200 anlagdes over 2000 landsbyer. I perioden fra 1281 og frem kan vi i krønikerne se, at der også har været år med kvægpest, tørke, voldsom regn og hungersnød og i slutningen af perioden ”den sorte død”. Jord var grundlaget for den herskende klasses magt og rigdom. Hvem var de store jordbesiddere i højmiddelalderen, hvordan skaffede de sig jord og ikke mindst hvordan blev de store godser drevet?

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: