Sagnkonger i dansk historieskrivning c. 1150-1200

Oplægget ved John Kolze, stud.mag., finder sted mandag d. 10. februar i lokale 24.2.11 på KUA1 kl. 17.15.

I den danske historieskrivning fra ca. 1150-1200 blev den danske sagnhistorie, med særligt fokus på den danske kongeslægt, taget op som tema. Det var tilfældet både i Lejrekrøniken, hos Sven Aggesøn og frem for alt hos Saxo i Gesta danorum. En senere opsamling baseret på de nævnte kilder, opgør således antallet af konger før Sven Estridsen til 93. Der er dermed tale om en ganske omfangsrig fremstilling, men spørgsmålet er så; hvilket formål tjente fremstillingen af disse sagnkonger og sagnhistorier?

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: