Bornholm i middelalderens handel i Østersøen, 1327-1525

Oplægget ved Lena Maria Mühlig, stud.mag., finder sted mandag d. 4. november i lokale 27.1.47 på KUA1 (Ny KUA) kl. 17.15.

Bornholm har hørt til blandt de vigtigste steder for middelalderens sildemarkeder. Således nævnes øen i 1442 på hansestædernes ellers ret eksklusive liste over steder, hvor de tyske fiskere og købmænd måtte salte sild – dermed som et af de få steder, hvor man har kunnet sikre kvalitetskontrollen af de sild, der skulle eksporteres ud i Europa.

Alligevel er Bornholms rolle i middelalderens handel i Østersøen meget lidt undersøgt.

På trods af øens beliggenhed ved et af de trafikale knudepunkter i Østersøen har den aldrig opnået overregional betydning som f.eks. Gotland. Hvilke særlige omstændigheder har præget handelen på Bornholm? Blev hansestædernes privilegier overholdt af ærkebispens bornholmske fogeder?
I 1525 fik Lübeck Bornholm i pant i 50 år – men i de 200 år op til figurerer Lübeckerne overraskende lidt i det sparsomme materiale der vedrører øens handelsliv. Hvem prægede handelen på Bornholm i løbet af senmiddelalderen? Hvad var Bornholmernes rolle og hvordan bidrog øen til vareudvekslingen i Østersøen?

Med henblik på mit (kommende) speciale har jeg undersøgt hansestædernes indbyrdes forhold og deres organisation på Bornholm. I mit oplæg vil jeg forsøge at komme med nogle første bud på svar til de ovennævnte spørgsmål.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: