Krig i tidlig middelalder i Danmark – hjemme og ude

Oplægget ved Erik Mandrup-Poulsen, stud.mag., finder sted mandag d. 7. oktober i lokale 27.1.47 på KUA1 (Ny KUA) kl. 17.15.

Ved en gennemgang af Saxo fra Niels til Valdemar 1 vises, at hjemme bruges mange slag, ikke så mange belejringer og plyndringer – ude mange plyndringer, færre belejringer og slag.  Dette i nogen grad i modsætning til Vegetius, en i middelalderen kendt senromersk militærfilosof. Jeg mener, at hjemme havde kongerne hensyn at tage til de stormænd, de senere  (måske) skulle regere over – ude skulle de svække den fjendtlige fyrste og vise hans afmagt, og i sidste ende måske undertvinge ham.

 

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: