Munken og lærdommen. Bernard af Clairvaux og hans forhold til lærdom og omvendelse

Oplægget ved Trine Vogelius, stud.mag., finder sted mandag d. 23. september i lokale 27.1.47 på KUA1 (Ny KUA) kl. 17.15.

Cisterciensermunken Bernard af Clairvaux var en meget central person i 1100-tallet, både indenfor munkevæsenet og for tidens kirkepolitik. Samtidig var han en meget kompleks person, hvilket ikke mindst kommer frem i hans syn på lærdom. Hans mange breve og prædikener giver et indblik i dette syn, som hverken var entydigt positivt eller negativt, men i høj grad var farvet af i hvilken sammenhæng, han skrev et brev eller holdt en prædiken. Han var altså ikke en så indædt modstander af lærdom, som hans moralske opposition mod skolerne har skabt tradition for at fremstille ham. Men hvad var hans syn på lærdommen så egentlig? Og hvorfor forsøgte han så ihærdigt at omvende lærde? Og med hvilke metoder? Det er de spørgsmål, jeg på baggrund af mit bachelorprojekt, vil forsøge at svare på i mit oplæg.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: