Konflikt og social orden: Sjælegavestridigheder i tidlig dansk middelalder

Oplægget ved Emil Lauge Christensen, cand.mag., finder sted mandag d. 21. oktober i lokale 27.1.47 på KUA1 (Ny KUA) kl. 17.15.

I den seneste tid har retshistorien givet et helt nyt billede af skabelsen af dansk ret i middelalderen, og det er blevet vist, at lovene var revolutionerende ændringer med udgangspunkt i den lærde kanoniske ret. Til gengæld har retshistorikerne kun undtagelsesvist studeret konfliktløsningspraksis. Undersøgelser af sjælegavestridigheder er i stedet foregået indenfor den tradition, der kendes som retsantropologien, en retning der imidlertid har haft svært ved at beskrive ændringer over tid, og som derfor har en tendens til at beskrive samfundet statisk. Ved at studere konfliktløsningspraksis om sjælegaver både før og efter de første love fra 1170’erne og holde dette op mod lovenes normative konfliktløsningsmodeller er det imidlertid muligt at kombinere disse to forskningstraditioner. Lovene og de nye kanonisk inspirerede domstole kan bl.a. ses som reaktioner på sjælegavestridigheder. Formålet med de nye tiltag var at bevare den eksisterende sociale orden, men i denne proces ændredes de strategiske muligheder for konfliktløsning sig på en måde, som ingen havde forudset. Oplægget bygger på mit speciale.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: