Hvordan går det? Godt tak!

Oplægget ved Erik Mandrup-Poulsen, stud.mag., finder sted d. 11. februar i lokale 18.2.80 på Gamle KUA kl. 17.15.

Foredraget omhandler, hvorledes nogle af benediktinernes klostre blev overtaget af cistercienserne  i slutningen af 1100-tallet og af birgittinere i begyndelsen af 1400-tallet på, hvad der forekommer at være et falskt grundlag. Vi kommer ind på benediktinernes Veng, Kalvø, Glenstrup, Vor frue i Randers, Sorø, Munkeliv, St. Michaels, Seem og Esrum.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: