Hvorfor blev Skåne en del af det middelalderlige danske kongerige?

Oplægget ved Frederik Christiansen, cand.mag., finder sted d. 5. november i lokale 22.0.49 på Ny KUA, kl. 17.15.

Der kan opstilles to overordnede teorier, når det gælder Skånes forhold til Danmark: Den ene er, at Skåne over en lang periode fra yngre jernalder, på linje med andre danske landsdele, har været en del af det danske kongerige med dets svingende magtudøvelse og territoriekontrol. En anden mulighed er, at det skånske område først i slutningen af vikingetiden, eller rettere med Knud den Store og hans drømme om et stort imperium, søges direkte inddraget i den danske konges magtsfære.

Var der forhold i Skåne der på et tidligt tidspunkt gjorde det afhængigt af den danske kongemagt, eller var der kulturelle, religiøse eller handelsmæssige forhold, der gjorde det naturligt at opfatte det som et selvstændigt territorium?
Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: