Udviklingen af det kristne ægteskab i Danmarks middelalder

Oplægget ved Sandra G. Westh, cand.mag. finder sted den 30. april i lokale 22.0.47 på det ny KUA, kl. 17.15

“Jeg har i mit speciale valgt at undersøge udviklingen af det kristne ægteskab i Danmarks middelalder i stedet for at acceptere ægteskabet som en statisk institution i samfundet. Jeg har valgt perioden fra 1200-1600, som er udgangspunkt for undersøgelsen. Herved er det ægteskabet set igennem de meget sparsomme middelalderkilder samt postreformations periodens meget detaljerede materiale. Den lange periode betyder, at jeg har udvalgt et meget specifikt undersøgelsesfelt indenfor området: nemlig spændingsfeltet imellem den normative kirkelige tolkning og den reelle udøvelse i det danske samfund, og herigennem undersøge udviklingen af det kristne ægteskabs udbredelse og udvikling i samfundet, via denne magtkamp.”

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: