Saxo i lyset af en ulykkelig dansk prinsesse – En præcisering af Gesta Danorums færdiggørelse

Oplægget ved Kasper H. Andersen, cand.mag., ph.d.-stipendiat finder sted den 26. marts i lokale 22.0.47 på det ny KUA, kl. 17.15.

Blandt Saxo-forskere er der konsensus om, hvornår Saxo skrev sit værk: Sven Aggesen

informerer os om, at Saxo arbejdede på dele af Gesta Danorum o. 1190, og på grundlag af prologens ydre kronologi, hvad Saxo nævner og ikke nævner af samtidens politiske begivenheder, kan færdiggørelsen dateres til 1208-1219. Hvis vi kobler dateringen med det faktum, at Saxo konstant tog hensyn til sin samtids politiske begivenheder i sin fremstilling af fortiden, giver det et interessant nyt perspektiv på, hvornår Gesta Danorum blev færdigskrevet.

I 1193 blev den danske prinsesse Ingeborg gift med Philip II August af Frankrig, ægteskabet kastede glans over Valdemar-dynastiet, men det udviklede sig øjeblikkeligt til en diplomatisk krise, fordi den franske konge forstødte Ingeborg efter bryllupsnatten. Den diplomatiske krise fandt først sin afslutning i 1213, da Philip tog Ingeborg til nåde og indsatte hende som dronning af Frankrig. Således havde Danmark et yderst anspændt politisk forhold til Frankrig, mens Saxo arbejdede på sit værk.

Med udgangspunkt i en artikel, der forventes publiceret senere i år, vil foredraget besvare to spørgsmål: Hvordan tog Saxo hensyn til det kritiske politiske forhold til Frankrig i sit arbejde? Og kan Ingeborg-sagen anvendes i en præcisering af Gesta Danorums færdiggørelse?

 

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: