Handel med religion – Handelsmændenes rolle i indførslen af kristendommen i Norden

Oplægget ved Darko Nikic, stud.mag., finder sted den 12. marts i lokale 22.0.47 på det ny KUA, kl. 17.15.

Oplægget vil være en præsentation af mit bachelorprojekt, der tager spørgsmålet om hvor meget indflydelse handelsmændene havde i indførslen af kristendommen i Danmark op.

Som med så mange andre emner i vikingetiden, så kilderne meget mangelfulde. Handelsmændene, både de kristne såvel som de nordiske, har desværre ikke efterladt sig meget, hvilket gør, at det anvendte materiale i høj grad er beskrivelser af handelsmænd. Nævneværdigt bruges i høj grad de frankiske årbøger og Ansgars Levned, samt Ottar og Wulfstans beretninger, naturligvis. Oplægget kommer til at blive delt op i 3 dele, der supplerer hinanden. Først og fremmest undersøges det i hvilket omfang de nordiske handelsmænd blev udsat for kristen religion i udlandet. Dernæst bliver det undersøgt hvorvidt disse oplevelser er positive eller negative, eftersom dette har betydning for hvilken oplevelse handelsmændene tager med hjem. Til sidst prøver oplægget at spore den indflydelse handelsmændene kunne have haft på Nordens befolkning. Det viser sig samtidig, at den stigende urbanisering i 800-tallet havde stor indflydelse på hvordan handelsmændene kunne operer.

Gennem disse analyser viser det sig, at handelsmændene potentielt kunne have en meget stor indflydelse i omvendelsen af Norden, men et helt andet problem bliver at vise, at denne indflydelse manifesterede sig.

Slutningen af oplægget vil derfor blive brugt på en kommentar på det eneste stykke bevis på at handelsmændenes potentielle indflydelse blev udnyttet, nemlig nogle gravpladser i Birka.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: