Borge i middelalderen – deres funktion i tiden og i landskabet

Oplæg i Middelaldercirklen ved Niels Henrik Junker Mortensen, cand.mag. Historie.

Oplægget finder sted mandag d. 12. september, kl. 17.05 i lokale 22.0.47 – Læg mærke til at dette er Cirklens nye lokale!

Oplægget vil være en opsummering af mit speciale afleveret i april 2011.
Hovedproblematikken for specialet var at undersøge, hvilken funktion borgene havde i middelalderen.

Specialet afgrænsedes til tiden mellem 1250 og 1400 – inddelt i fire perioder, og
geografisk begrænsedes det til Skåne.

For at komme problematikken nærmere satte jeg mig for at redegøre for borgenes funktioner på tre planer; lokalt – borgen og dens tilliggender, regionalt – i et udefineret område i Skåne, hvori der lå flere borge, og superregionalt – hvilket vil sige hele Skåne.

Hurtigt i processen stod det klart at hver borg måtte betragtes gennem to perspektiver; i fredstid – som et landbrug, og i krigstid – som et redskab til krig.

Oplægget mandag d. 12. vil omhandle de metoder jeg har benyttet, samt en redegørelse for de resultater jeg kom frem til underspecialet. Afslutningsvis vil jeg komme ind på hvordan specialet ligger til grund for min videre forskning.


Reklamer

One Response to Borge i middelalderen – deres funktion i tiden og i landskabet

  1. Hvad med funktionen å denne borg ved Gudenå?
    http://niels-ebbesen.com/dk/k.htm

%d bloggers like this: