Da Danmark ophørte med at være et klansamfund (hvis det nogen sinde havde været så)

Oplæg i Middelaldercirklen ved Jacob Tullberg, cand.mag, ph.d.-stipendiat

Oplægget finder sted mandag d. 10. maj, kl. 17.05 i lokale 16.1.114 på 16-gangen på KUA
I Ole Fengers disputats “Fejde og Mandebod”  fra 1971 fremhævedes det, at Danmark i den tidlige middelalder var et slægtssamfund, hvori store, vidtforgrenede slægter, ikke individer, var den bærende enhed. Siden er teorien om de store slægters dominans i ældre tids Danmark (såvel som i det øvrige Europa) blevet grundigt vingeskudt.  Vi skal se hvad forskningen har ladet tilbage af slægtsamfundet og overveje hvad der så bandt samfundet sammen, om ikke slægter.

Reklamer

One Response to Da Danmark ophørte med at være et klansamfund (hvis det nogen sinde havde været så)

  1. […] oplæg er faktisk et forsøg på at besvare et spørgsmål, der blev stillet i oplægget “Da Danmark ophørte med at være et klansamfund” i […]

%d bloggers like this: