Kirkens etablering i Danmark

Oplæg i Middelaldercirklen ved Niels Henrik Junker Mortensen, stud. mag.

Oplægget finder sted mandag d. 22. marts, kl. 17.05 i lokale 16.1.114 på 16-gangen på KUA

I 1103 blev det danske ærkebispesæde oprettet i Lund. Danmark havde hidtil været en del af den Hamborg-Bremerske kirkeprovins, med karakter af missionsområde.

Men kunne kirken i Danmark betegnes som en vel etableret kirke ved oprettelsen af Ærkesædet i Lund? Og hvordan definerer man en vel etableret kirke?

For at finde svar herpå har jeg opstillet tre hovedkriterier, som man må gå ud fra bør være tilstede før, der kan tales om en veletableret kirke. For det første må have faste økonomiske indtægter, således at kirken kan finansiere sig selv. For det andet bør kirken være selvstændig – bruddet med ærkebispesædet i Hamborg-Bremen var en ting, men var kirken i 1103 i stand til helt at handle på egen hånd? Og endelig for det tredje – i hvor høj en grad var kristendommen udbredt i Danmark i 1103.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: