Rom mellem Byzans og Frankerriget i det 8. århundrede

en undersøgelse af romerbiskoppens udvikling fra biskop i Det Byzantinske Rige til kroner af en ny kejser i Vesteuropa

Oplæg i Middelaldercirklen mandag d. 8. marts, kl. 17.05 i lokale 16.1.114 på 16-gangen på KUA ved Nicolai Petersen, stud.mag.

Dette er et oplæg om mit speciale, som jeg er ved at skrive, og skal aflevere i juli.

Det 8. århundrede var en turbulent, men vigtig, periode for biskoppen af Rom, hvor grundstenene blev lagt til det magtfulde pavedømme, der voksede frem i de efterfølgende århundreder. I løbet af det 8. århundrede gik romerbiskoppen fra at være underlagt kejseren i Konstantinopel, til at udråbe en ny kejser i Vesteuropa.

Traditionelt er den romerske alliance med frankerne blevet forklaret ud fra militære nødvendigheder, da biskoppen desperat havde brug for hjælp mod de forhadte langobardere. Formålet med dette speciale er dog at vise, at årsagerne til romerbiskoppens gradvise løsrivelse fra Byzans er noget mere nuancerede end blot militære nødvendigheder. Siden Leo 1. den Store havde romerbiskoppen hævdet sin apostolske overhøjhed over resten af den kristne kirke, og dette tema skinner også igennem begivenhederne i det 8. århundrede. Gennem 700-tallet opstod der en dyb kløft mellem øst og vest, der bundede i en forskellig økumenisk opfattelse: i vest så biskoppen af Rom sig som den kirkelige autoritet, gennem hvilken kirken fik sin gyldighed, mens kejseren i Konstantinopel som βασιλεὺς så sig som pontifex maximus i øst.

Specialet er en undersøgelse af i hvor høj grad denne forskellige økumeniske opfattelse spillede ind på Roms endelige løsrivelse fra Byzans, og hvordan Rom selv opfattede denne løsrivelse. Skyldtes alliancen med frankerne måske, at Rom hér fandt anerkendelse for sin økumeniske forståelse?

Litteratur til videre læsning

  • CASPAR, ERICH: Das Papsttum unter Fränkischer Herrschaft. Darmstadt 1956
  • HELDMANN, KARL: Das Kaisertum Karls des Grossen. Theorien und Wirklichkeit. Weimar 1928
  • NOBLE, THOMAS F. X.: The Republic of St. Peter. The Birth of the Papal State 680-825. Philadelphia 1984
  • SCHRAMM, P. E.: Die Anerkennung Karls des Großen als Kaiser. Historische Zeitschrift. Bd. 172,3. München 1951. s. 449-515
  • ULLMANN, WALTER: The Growth of Papal Government in the Middle Ages. A study in the ideological relation of clerical to lay power. London 1970

I forbindelse med dette oplæg, som involverer Byzans, skal der også henvises til udstillingen “Byzans-Europas gyldne Rige” i Rundetårn.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: