De første kirkebyggerier i Danmark

Oplæg i Middelaldercirklen mandag d. 22. februar, kl. 17.05 i lokale 16.1.114 på 16-gangen på KUA ved Flemming Noes-Rasmussen, stud.mag.

Med udgangspunkt i en modulopgave fra kandidatstudiet i historie på Københavns Universitet lægges der op til en diskussion af følgende emner i forbindelse med det tidlige kirkebyggeri i Danmark:

  • Hvor blev de første kirker placeret geografisk, og hvorfor?
  • Hvad blev de anvendt til, af hvem?
  • Hvilken form for kontinuitet kan man tale om i forbindelse med overgangen fra “asatro” til kristendom?
  • Hvorledes skal vi forholde os kildekritisk til perioden?

Som inspiration til videre læsning om emnet, kan jeg anbefale et par antologier og en disputatser:

  • B.Nilsson (ed.): Kontinuitet i kult och tro från vikingatid til medeltid
  • N.Lund (ed.):Kristendommen i Danmark før 1050
  • O Olsen: Hørg, Hov og Kirke
Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: