Langbuen – et bidrag til diskussionen om forholdet mellem militær og samfundsmæssig udvikling

Oplæg ved Hannibal Munk, stud.mag.

Megen forskning indenfor militærhistorie har i løbet af de seneste 50 år ofte beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvorvidt skiftende militære formater har haft afgørende indflydelse på samfundsudviklingen i bredere forstand, eller militæret blot afspejler skiftende samfundstyper.

Eller sagt på en anden måde, om samfundsmæssig udvikling skal ses som en funktion af den militære udvikling, eller omvendt om militær udvikling skal ses som en funktion af den samfundsmæssige.

Det ene synspunkt – at militær udvikling er en forudsætning for samfundsmæssig udvikling – har været i stand til at danne skole omkring begrebet “den militære revolution”. Skønt det er et begreb, der oprindeligt blev introduceret i forbindelse med europæisk militærudvikling fra 1560-1660, fandt det i starten af 1990erne også vej til middelalderforskningen, takket være historikeren Clifford Rogers. Han vurderede at blandt andet udviklingen og brugen af langbuen – et våben kun englænderne var så heldige at besidde og mestre – burde ses som en militær udvikling, der lå til grund for engelsk samfundsudvikling.

Jeg har valgt at kigge nærmere på denne hypotese, og helt konkret gå ind og kigge på enkelte slag, der fandt sted i første halvdel af 1300-tallet, for bedre at kunne vurdere langbuens rolle i englændernes slag.

Foredraget vil således både indeholde en gennemgang af teorien, der ligger til grund for de to modstridende vurderinger om forholdet mellem militær og samfundsmæssig udvikling, samt indeholde en analyse af langbuens rolle i engelske slag.

Foredraget afholdes mandag den 2. november 2009, kl. 17.05, i lokale 15.1.61 på gamle KUA. Gratis adgang.

Litteratur

  • Rogers, J. Clifford: “military revolutions of the hundred years war” in Clifford J. Rogers (ed.): The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Westview Press, (1995), Boulder, Colorado
  • De Vries, Kelly: “Catapults are not Atomic Bombs: Towards a Redefinition of “effectiveness” in Premodern Military Technology” in Kelly DeVries (ed.): Guns and Men in Medieval Europe 1200-1500, Variorum Collected Studies (2002) Ashgate
  • Roberts, Michael: “The military revolution, 1560-1660” in Clifford J. Rogers (ed.): The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Westview Press, (1995), Boulder, Colorado
  • Howard, Michael: War in European History, Oxford University Press (1976), Oxford
  • Bradbury, Jim: The Medieval Archer, Boydell Press (1985), Woodbridge
Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: