Volden i sagaerne

Oplæg ved Jeppe Kellberg Lorenzen, stud.mag.

Som læser af de islandske sagaer går der ikke længe, før man opdager at vold, og konsekvenser af vold, er en af de helt store drivende kræfter i historierne.

Et hurtigt blik på en lille håndfuld tilfældigt udvalgte kapiteloverskrifter, giver indtryk af nogle meget barske fortællinger. I Njals saga hedder nogle kapitler for eksempel: Gunnar i hærfærd og Mandehævnen. I Gretters saga finder man Hallmunds død og Gretter dræber Hjarrande.

I den senere Islændinge saga er handlingen absolut ikke blevet mere fredelig. Her kan man læse om Slaget på Ørlygstad, og om hvordan Kalv Guttormsson og hans søn aflives.

Vold var en konstant tilstedeværende faktor i det tidlige Islandske samfund. Ikke forstået på den måde, at alle slog hinanden oven i hovedet hele tiden, men truslen om volden kunne være også med til at holde freden.

Jeg vil se på volden i samfundet, og på hvordan samfundet forsøgte at regulere den, eller integrere den. For at gøre det følger jeg, med eksempler fra kilderne, voldens udvikling, funktion og natur fra familiesagaernes tid, og op til de senere samtidige sager.

Foredraget afholdes mandag den 19. oktober 2009, kl. 17.05, i lokale 15.1.61 på gamle KUA. Gratis adgang.

Litteratur

  • Miller, William Ian; Bloodtaking and Peacemaking, Feud, Law, and Society in Saga Iceland. The University of Chicago Press 1990.
  • Byock, Jesse; Feud in the Icelandic Saga. University of California Press, Los Angeles 1982.
  • Boehm, Christopher; The Natural History of Blood Revenge. I, Feud in Medieval and Early Modern Europe (ed. Jeppe Büchert Netterstrøm). Aarhus University Press 2007.
  • De Islandske Sagaer. Bd. 2, Njals Saga (Red. Johs. Brøndum-Nielsen). Gyldendal, 3. udg. 2000, s. 72-183.
  • De Islandske Sagaer. Bd. 3, Sagaen om Gretter den Stærke (Red. Johs. Brøndum-Nielsen). Gyldendal, 3. udg. 2000, s. 25-173.
  • Mundal, Else; Refleksjonar kring historie, sanning og diktning. I, Tradition og historieskrivning. Kilderne til Nordens ældste historie. (Red. Kirsten hastrup & Preben Meulengracht Sørensen) Aarhus Univeritetsforlag 1987.
Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: