Saxo som samtidshistoriker. Saxo i nyt lys?

orsdag d. 29. oktober 2009 vil seks yngre forskere kaste et blik på Saxo som kilde til sin samtid.

Københavns Universitet, Lokale Bisp 214, Bispetorvet 1-3. kl. 10 -17.30.

Program:

Blok I 10.00-11.45

  • Helle Vogt (KU) Saxo og kanonisk ret
  • Per Andersen (AU) Saxo og Vederlovens procesret – var Saxo (også) jurist?

Pause 11.45-12.30

Blok II 12.30-14.00

  • Thomas Heebøll-Holm (KU) Saxo og 1100-tallets danske krigsførelse: riddere og vikinger?
  • Janus Møller Jensen (Nyborg Slot) Saxo og Erik Emune: Brug og misbrug af historien – fra korsfarer til skurk

Kaffe 14.00-14.30

Blok III 14.30-16.30

  • Lars Kjær (Cambridge) Gaver og gæstebud: Avaritia og liberalitas i Gesta Danorum
  • Kim Esmark (RUC) Humbug eller hellig handling? Saxos ritualer
  • Afsluttende diskussion og opsamling ved arrangørerne

Arrangementet er gratis, men da der er begrænset plads i lokalet er forhåndstilmelding til thomasholm@hum.ku.dk påkrævet senest 22/10.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: