Guds Fred-bevægelsen i Danmark

Oplæg ved Nicolai Petersen, stud.mag.

Det kan ved første øjekast virke en smule kunstigt, at tale om fredsbevægelsen og Danmark. Fredsbevægelsen forbindes normalt med det sydlige Frankrig, og henføres til en tid hvor man knap kan tale om en organiseret kristendom i Danmark. Der var ingen af de store kirkelige fredsmøder i Danmark, men det betyder ikke, at fredsideologien gik uden om Danmark.

Fredsbevægelsen blev hurtigt til en ideologi, der spredte sig ud gennem samfundet. Internt i kirken fik den en stor betydning for forholdet til det omkringværende samfund, og dermed markerede den starten på de store økumeniske (i hvert fald inden for den katolske kirke) stridigheder der kom til at præge 1000-tallet.

Vi skal især se hvorledes helgenkulten udviklede sig, og blev en central del af fredsbevægelsen, og hvordan den vandt indpas i liturgien. Fandt denne udvikling også sted i Danmark, og kan man deraf drage en decideret parallel mellem Danmark og fredsbevægelsen?

Foredraget afholdes mandag den 5. oktober 2009, kl. 17.05, i lokale 15.1.61 på gamle KUA. Gratis adgang.

Litteratur

  • BREENGAARD, CARSTEN (1982): Muren om Israels Hus – Regnum og sacerdotium i Danmark 1050-1170. København 1982
  • The Peace of God – Social Violence and Religious Response in France around the Year 1000. THOMAS HEAD & RICHARD LANDES (red.). New York 1992
  • COWDREY, H. E. J. (1970): The Peace and the Truce of God in the Eleventh Century. Past and Present. 46. s. 42-67. Oxford 1970
  • FENGER, OLE (1971): Fejde og Mandebod – Studier over slægtsansvaret i germansk og gammeldansk ret. København 1971
  • GAD, TUE (1961): Legenden i dansk middelalder. København 1961
  • HEAD, THOMAS (1990): Hagiography and the cult of saints. The diocese of Orléans 800-1200. Cambridge 1990
  • MACKINNEY, LOREN C. (1930): The People and Public Opinion in the Eleventh-Century Peace Movement. Speculum. bd. 5,2. s. 181-206. Cambridge 1930
  • RIISING, ANNE (1969): Danmarks middelalderlige prædiken. København 1969
Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: