Slaver i middelalderen

Oplæg ved Kerstin Hundahl, stud. mag.

En slave i middelalderen var en meget mere diffus skabning, end det billede der dukker op, når man i dag tænker slaveri. Vi forbinder i dag oftest slaveri med afrikanske, sorte slaver, men det var i middelalderen næsten aldrig racedefineret, men derimod primært defineret ud fra en mangel på visse rettigheder og privilegier.

I dette foredrag vil jeg kort skitsere hvilke rettigheder, der definerer frihed og ufrihed og hvordan kirken begynder at påvirke disse, og derved skaber en eksklusiv klub*.

*) men kun hvis du er kristen.

Foredraget afholdes mandag den 30. marts 2009, kl. 17.05, i lokale 15.1.61 på gamle KUA. Gratis adgang.

Oplægget holdes sammen med oplægget En “påtagelig” grænse? Julenats mordbrand og jernets ressource.

Litteraturforslag

  • Bloch, Marc, Slavery and serfdom in the Middle Ages transl. by William R. Beer. Publications of the Center for Medieval and Renaissance Studies 8 (Berkeley: University of California Press, 1975).
  • Drew, Katherine Fischer, Law and society in early Medieval Europe. studies in legal history. Variorum collected studies series (London: Variorum Reprints, 1988).
  • Finley, M. I., “Between Slavery and Freedom,” Comparative Studies in Society and History 6: 3 (1964), 233-249.
  • Garnsey, Peter, Ideas of slavery from Aristotle to Augustine. The W.B. Stanford memorial lectures (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
  • Glancy, Jennifer A. og Oxford University Press, Slavery in Early Christianity. (New York: Oxford University Press, 2002).
  • Harrill, J. Albert, The Manumission of slaves in early Christianity. Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 32 (Tübingen: Mohr, 1995).
  • Runciman, W. G., “Accelerating Social Mobility: The Case of Anglo-Saxon England,” Past and Present: 104 (1984), 3-30.
  • Stuard, Susan Mosher, “Ancillary Evidence for the Decline of Medieval Slavery,” Past and Present: 149 (1995), 3-28.
Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: