En ”påtagelig” grænse? Julenats mordbrand og jernets ressource

Oplæg ved Kasper Toxværd, stud. mag.

Göinge härad er blandt historieinteresserede kendt for sin omskiftelige tilværelse på grænsen mellem dansk og svensk. Uden så meget som at nævne grønt læder og dueæg i form af DR’s engang dyreste produktion har den fortalte historie ofte bevæget sig omkring 1600-tallets magtkampe om Østersøen. Oplægget vil ambitiøst søge at se bort fra den deraf afledte problemstilling og arge diskussion om identitet, men i stedet præsentere et tidligere tidspunkts ligeså omskiftelige magtforhold og derved berøre et ømtåleligt emne i patriotiske kredse.

Ved at præsentere et samspil af arkæologiske resultater med god gammel historiefortælling vil oplægget søge at belyse en periode i et “marginalområdes” historie. Og lur mig om der ikke skulle vise sig mulighed for at inddrage stednavneforskningens nyeste resultater et sted eller to.

Foredraget afholdes mandag den 30. marts 2009, kl. 17.05, i lokale 15.1.61 på gamle KUA. Gratis adgang.

Foredraget er afholdes sammen med foredraget om Slaver i middelalderen.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: