Dressed to Kill

Om spioner, snigmord, fordækt maskespil, udklædninger og ophøjede positioner i middelalderen.

Oplæg ved Steffen Harpsøe, cand.mag., arkivar ved Rigsarkivet

Den dag i dag risikerer vi at udsættes for taskenspillere og tricktyve der udgiver sig for at være en anden end den de er. Dette er ikke nogen ny problemstilling. Alle dage har folk udnyttet sociale konventioner og folks tillid til særlige magtsymboler, til at opnå ting de eller ikke kunne eller ikke var berettiget til. Gennem forklædning og skuespil forsøgte ”uærlige personager” også i middelalderen også at opnå fordel, økonomisk gevinst, fordele ved krigslist eller ligefrem muligheden for at begå mord. I dette foredrag skal vi kigge på nogle af de mindre kendte historier der sætter kolorit på middelalderen, men samtidig fortæller os lidt om tidens sociale konventioner og samfundsorden.

Foredraget afholdes mandag den 2. marts 2009, kl. 17.05, i lokale 15.1.61 på gamle KUA. Gratis adgang.

Videre læsning:

  • CROUCH, DAVID.: ”The Image og Aristocracy in Britain 1000-1300.” London & New York 1992
  • WAGNER, ANTHONY RICHARD.: “Heralds and Heraldry in the Middle ages.” Oxford 1956
  • VERWOHLT, ERNST.: ”Kongelige danske herolder” i Heraldisk Tidsskrift Bind 3, nr. 25, 1972
  • HARARI, YOUVAL NOAH.: ”Special Operations in the Age of Chivalry, 1100-1550.” Boydel 2007
Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: