Dannelsesidealet i middelalderlige lærdomsmiljøer i øst og vest

Dannelsesidealet i middelalderlige lærdomsmiljøer i øst og vest. Kulturkontakt og fælles arv?

Foredrag ved Sigga Engsbro, cand. mag.

Traditionelt antages det, at den intellektuelle blomstring i det latinske Europa i det 12.-13. århundrede i vidt omfang var betinget af videnoverførsel fra den islamiske verden; først og fremmest i form af oversættelser af antikke forfattere, der indtil da havde været ”tabt” for det latinske Europa.

Dog mener jeg, at de gensidige påvirkninger mellem den islamiske verden, det græske Byzans og det latinske Europa har været mere komplekse end den traditionelle myte tilgodeser, bl.a. man kan se parallelle udviklingstendenser i de lærde miljøer helt tilbage i det 8.-9. århundrede.

Byzanz, den islamiske verden og det latinske Europa må nødvendigvis betragtes som det romerske imperiums arvtagere både i geografisk og kulturel forstand.

I forskningstraditionen inden for hhv. byzantinsk, latinsk-europæisk og islamisk intellektuel historie hersker der også enighed om, at hver enkelt af disse civilisationer var påvirket af antikken i et stort omfang.

Komparative kulturstudier af disse tre civilisationer er stadig kun på begynderstadiet, selvom der ikke kan herske tvivl om frugtbarheden heraf, i og med at man kan opnå en større forståelse for betydningen af den fælles arv samt graden af den gensidige påvirkning i middelalderen.

Bl.a. kan man stille sig følgende spørgsmål: Hvorfor er der ingen, der har beskæftiget sig med det 9. århundrede ud fra en komparativ vinkel, da denne periode både i forskningen vedr. Byzans, den islamiske verden og det latinske Europa fremhæves som en prægnant genopblomstringsperiode af antikken. Paul Lemerle (1971) har påvist dette sammenfald af opblomstringsperioder i disse tre civilisationer, men afviser enhver sammenhæng, selvom det ville være naturligt at se nærmere på det?

Måden hvorpå den antikke kulturelle arv blev integreret i lærdomsmiljøerne i disse tre civilisationer er naturligvis ikke den samme, ligesom der heller ikke er tale om fokus på helt de samme forfattere, men på det overordnede plan lader det til, at der er en del interessante lighedspunkter.

Jeg håber med mit oplæg (work in progress) at skabe en debat.

Litteraturforslag

  • Joel L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam, Brill 1986
  • Philosophy in the Renaissance of Islam, Brill 1986
  • Stephen Jaeger, The Envy of Angels. Cathedral schools and Social Ideals in Medieval Europe, 950-1200., 1994, Philadelphia
  • Dimitri Gutas, Greek thought, Arabic Culture, 1998
  • Günter Weiss, Oströmische Beamten im Spiegel der Schriften des Michael Psellos, Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität München 1973
Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: