Lybæk og dens østersøhandel omkring 1200

Foredrag ved Carsten Janke, dr.phil.habil., lektor

Historien er soleklar: I 1149 kom den tyske købmand med sin kogge under armen til at dominere Østersøhandelen fra en dag til en anden. Tyskerne kom, så og sejrede. Så eller på samme måde blev handelens historie omkring 1200 beskrevet indtil nu: såvel i tyske som i danske værker. Men var det virkelig så? Kan der bare komme en westfalsk købmand at stikke ud folk med en århundrede land sejletradition? Lignede “tyske” købmænd i 1100-tallet virkelig den tyske armé ved Dybbøl eller i Polen?

Svaret må selvfølgelig være et nej, og så må vi prøve at skitsere hele forløbet fra 1100 til 1300 en gang til. Udgangspunktet vil være i det kendte kildemateriale, Saxo, Arnold af Lybæk, privilegier og andre dokumenter, men også de arkæologiske fund, byudviklingen etc. inddrages. På grund af de kendte kilder er det muligt at tegne meget let et helt andet billede såvel fra udviklingen under 1100 men også under 1200-tallet. Vi vil blandt andet rykke ved Lybæks betydning, definere Knudsgildernes rolle igen og demystificere kogge-begrebet.

Til sidst vil udkommet være et billede som er meget mere orienteret på fakta og ikke på nationalistisk forudindtagethed.

Litteraturforslag

  • Ph. Dollinger, Die Hanse/Le Hanse; Fritz Rörig, Die Entstehung der Hanse und der Ostseeraum, i: Wirtschaftskräfte im Mittelalter, udg. af Paul Kaegbein, Köln 1959, s. 542-603
  • Carsten Jahnke, „…und er verwandelte die blühende Handelsstadt in ein unbedeutendes Dorf”, Die Rolle Schleswigs im internationalen Handel des 13. Jahrhunderts, in: Von Menschen, Ländern, Meeren.
  • Festschrift für Thomas Riis zum 65. Geburtstag, udg. af Gerhard Fouquet, Mareike Hansen, Carsten Jahnke und Jan Schlürmann, Tønning 2006, s. 251-268

Foredraget afholdes mandag den 6. oktober 2008, kl. 17.05, i lokale 15.1.61 på gamle KUA. Gratis adgang.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: