Þórr i Vikingetidens Førkristne Religion

Guder har man for at bruge dem til noget”. Þórr i Vikingetidens Førkristne Religion

v/ Lasse Sonne, mag.art., ph.d-stipendiat.

Foredraget er en præsentation af mit nyligt påbegyndte ph.d.-projekt, hvor jeg skal se nærmere på, i hvilke rituelle sammenhænge Þórr blev anvendt. Kildematerialet hertil er nok sparsomt, men giver alligevel et indblik i forskellige rituelle praksis. Kildematerialet vil blive præsenteret – fx runeindskrifter, skjaldedigte og såkaldte amuletter – hvor jeg samtidig vil komme nærmere ind på problemerne ved anvendelsen af de enkelte kilder.

Herefter vil jeg komme ind på to tolkninger af Þórr, som pt. nyder stor udbredelse: Þórr som krigsgud, som fremført af Dumézil, og Þórr som ærekær arketypisk mand, som fremført af Clunies Ross. Jeg vil her se nærmere på, om disse tolkninger, som stort set er baseret alene på myterne om Þórr, stemmer overens med den rituelle anvendelse af Þórr.

Oplægget finder sted mandag d. 31. marts, kl. 17.01 i lokale 15.1.61 på KUA.

Litteratur:

Clunies Ross, Margaret. “Þórr’s Honour”. Studien zur Altgermanische. Festschrift für Heinrich Beck. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germaninischen Altertumskunde 11. Heiki Uecker (red.). 48-76. Walter de Gruyter. Berlin & New York 1994.

Jensen, Hans Jørgen Lundager & Jens Peter Schjødt. Suveræniteten, Kampen & Frugtbarheden. Georges Dumézil og den Indoeuropæiske Ideologi. Aarhus Universitetsforlag. 1994.

Lindow, John. “Addressing Thor”. Scandinavian Studies 60. 1988: 119-136.

Staecker, Jörn. Rex Regum et Dominus Dominorum. Die Wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden. Lund Studies in Medieval Archaeology 23. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 1999.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: