Pirater på de britiske øer og i Frankrig, c. 1200-1320’erne

Pirater på de britiske øer og i Frankrig, c. 1200-1320’erne: Suverænitet og voldsanvendelse på havet

v. Thomas Heebøll-Holm, mag.art., ph.d.-stipendiat.

“Pirateri i middelalderen dækkede over mere end blot sørøveri. Forholdet mellem centralmagt og pirater, hvilken social og økonomisk baggrund piraterne havde, samt med hvilke formål pirateri blev udført er stadig uafklaret i forskningen. Endvidere åbner spørgsmålet om pirateri i middelalderen op for en diskussion af suverænitet på havet, og hvornår kongemagten for alvor fik interesse i at beskytte handlen og kontrollere, men ikke nødvendigvis begrænse, den private voldsanvendelse på havet.

Projektet har følgende antagelser som udgangspunkt:

1. At pirater både var parasitter på den maritime handel men også en naturlig del heraf, idet købmændene ofte udførte pirateri mod deres konkurrenter.

2. At pirateri var en forlængelse af de militære konflikter på landjorden, og at pirater optrådte som søkrigspecialister, ofte i herskernes tjeneste.”

Dette Cirkeloplæg vil være en præsentation af min ph.d. projekt, som jeg påbegyndte 1. februar i år. Oplægget vil således snarere være en præsentation af litteraturen om pirater i middelalderen, og om mit projekt, end en egentlig fremlæggelse af et gennemarbejdet forskningsprojekt. Diskussion og gode råd er derfor mere end velkomne.

Oplægget finder sted mandag d. 25. februar, kl. 17.01 i lokale 15.1.61 på KUA.

Litteraturforslag

– Cheyette, Frederic L. ‘The Sovereign and the Pirates, 1332’ in
Speculum vol.45 No. 1 (Jan. 1970) pp. 40-68.
– Thomson, Janice E. Mercenaries, Pirates, and Sovereigns, Chichester, 1994.
– Rodger, N.A.M The Safeguard of the Sea, London, 2004 (1997).
– Mollat, Michel ‘Essai d’orientation pour l’étude de la guerre de
course et la piraterie (XIIIe-XVe siècles)’ in Anuario de estudios
medievales, 10
(1980) p. 743-49.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: