Huskarle og riddere. Indførelsen af riddervæsnet i Danmark i 1100-tallet

Foredrag i Middelaldercirklen:

Huskarle og riddere. Indførelsen af riddervæsnet i Danmark i 1100-tallet

Ved Thomas Heebøll-Holm, mag.art

Man har i historiografien traditionelt antaget, at der ikke fandtes riddere i Danmark før meget sent i 1200-tallet. Denne antagelse skyldes, at historikerne traditionelt kun har villet fæstne deres lid til diplomerne som troværdige middelalderkilder, at Danmark er blevet betragtet som værende isoleret fra store dele af den vesteuropæiske middelalderkultur, og at militærhistorie har været ildeset i forskningen.

I foredraget vil denne antagelse blive udfordret. Gennem komparative undersøgelser vil jeg påvise, hvordan riddervæsnet militært og ideologisk var tilstede i Danmark i 1100-tallet, hvem der bragte det hertil, samt hvordan riddervæsnet blev tilpasset nordiske forhold.

Litteratur:

  • Jean Flori: Chevaliers et chevalerie au Moyen Âge, Paris, 1998.
  • Richard W. Kaeuper: Chivalry and Violence in Medieval Europe , Oxford, 1999.
  • John France: Western Warfare at the Age of the Crusades 1000-1300, London & New York 1999.
  • Mht. kilder kan Geoffrey af Monmouths historie om de britiske konger, Waces franske fortolkning af Monmouth og Chrétien de Troyes’ værker anbefales. Jeg vil også henlede opmærksomheden på riddervisen Raoul de Cambrai, der i særlig grad behandler de voldelige og vendetta-agtige sider af ridderskabet. Af danske kilder er Saxos Gesta Danorum som sædvanligt et skatkammer af informationer, selvom den som alle gode skatkamre indeholder faldgrupper og andre fælder og farer.
  • Oplægget er blevet omskrevet til en artikel, som jeg har sendt ind til Historisk Tidsskrift. Den bliver forhåbentligt publiceret (måske engang næste år?).

Oplægget finder sted mandag d. 24. september, kl. 17.01 i lokale 15.1.61 på KUA.

Reklamer

2 Responses to Huskarle og riddere. Indførelsen af riddervæsnet i Danmark i 1100-tallet

  1. Mark siger:

    Blev oplægget nogensinde publiceret?

%d bloggers like this: